• Українська
  • English
 
УФЖ 2015, Том. 60, №5
Поля та елементарні частинки

1
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.389-400
Частинка кокса у магнітному і електричному полях на тлі евклідової і сферичної геометрії
Казмерчук K.В., Овсіюк О.M.
Ядра та ядерні реакції

2
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.401-405
Вплив протонування нiобату лiтiю на механiзми ямр релаксацiї ядер 7
Овчаренко О.І., Чесноков Є.Д., Вертегел І.Г., Іванова Л.С., Гнатенко Ю.П.

3
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.406-415
Розсіяння 6He на a-частинці: вибір параметрів ортогоналізуючого псевдопотенціалу на основі мікроскопічного підходу
Лашко Ю.А., Філіппов Г.Ф., Кантон Л.
Атоми і молекули

4
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.416-421
Кінетика випромінювання газорозрядної HgBr ексилампи
Дацюк В.В., Измайлов І.О., Наумов В.В.
М'яка речовина

5
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.422-428
Вплив радіаційного опромінення на локальну структуру водного розчину NaCl
Атамась Н.О., Булавін Л.А., Ковальчук В.І., Майко О.М.

6
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.429-433
Вплив фторування нормальних аліфатичних спиртів на їх фізичні властивості
Булавін Л.А., Гетало А.М., Руденко О.П., Хорольський О.В.

7
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.434-443
Структурування протиіонів навколо подвійної спіралі ДНК: дослідження методом молекулярної динаміки
Любиш О.О., Власюк А.В., Перепелиця С.М.
Тверде тіло

8
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.444-453
Ферміонний спектр моделі бозе-фермі-хаббарда у фазі з бозе-конденсатом
Краснов В.О.

9
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.454-459
Параметричне збудження паралельною накачкою поверхневих магнітостатичних коливань в поздовжньо намагніченому еліптичному циліндрі
Попов М.О.
Наносистеми

10
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.460-469
Залежність енергії екситонних переходів у наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs від товщини, концентрації та температури
Кондрюк Д.В., Крамар В.М.
Загальні питання теоретичної фізики

11
УФЖ 2015, Том. 60, №5, p.470-479
Дзеркальна симетрія як основа побудови просторово-часового континууму
Хорошков Ю.В.