• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 339-350    

    Стаття

Воротягін І.С., Поплавко Ю.М., Фомічов Є.М.

Нацiональний технiчний унiверситет України “Київський полiтехнiчний iнститут”
(Просп. Перемоги, 37, Київ, 03056)

Особливості діелектричної нелінійності у параелектриках

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Виконано розрахунки та аналiз формул поляризовностi для основних механiзмiв поляризацiї дiелектрикiв. Отриманi вирази можуть вiдобразити ефекти, що виникають при проникненнi в кристал електричного поля. Проаналiзовано дiелектричну нелiнiйнiсть сегнетоелектрика при переходi у параелектричну фазу. Аналiтично отримано пiдтвердження результатiв попереднiх дослiджень параелектрикiв, якi допускають можливiсть застосування тонких параелектричних плiвок у НВЧ технiцi та в ролi пiдзатворних дiелектрикiв.

Ключові слова: дiелектрична нелiнiйнiсть, параелектрика, поляризацiя, поляризовнiсть, фероелектрик, фероелектрична фаза, фазовий зсув.