• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp.328-333     

    Стаття

Баран А.В., Кудряшов В.В.

Інститут Фізики, Національна Академія Наук Білорусії
(пр. Незалежності, 68, 220072, м. Мінск, Республіка Білорусь; e-mail: a.baran@dragon.bas-net.by)

Рівні енергії і власні функції двовимірних електронних систем з утримуючими прямокутними потенціалами і спін-орбітальними взаємодіями у присутності магнітного поля

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Отримано рiшення рiвняння Шредiнгера для електронiв у двовимiрних кругових напiвпровiдникових квантових точках i кiльцях у присутностi зовнiшнього постiйного однорiдного магнiтного поля та спiн-орбiтальних взаємодiй Рашби i Дрессельхауса рiвних iнтенсивностей. Конфайнмент моделюється реалiстичними прямокутними потенцiалами. Представлено залежнiсть рiвнiв енергiї вiд магнiтного поля та iнтенсивностi спiн-орбiтальної взаємодiї.

Ключові слова: кругові напiвпровiдникові квантові точки i кiльця, спiн-орбiтальна взаємодiя Рашби i Дрессельхауса, магнiтне поле.