• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp.314-317     

    Стаття

Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф.

Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: bulavin221@gmail.com)

Аномальна малокутова асимптотика інтенсивності розсіяння нейтронів

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Стаття присвячена розгляду асимптотичної залежностi iнтенсивностi малокутового розсiяння нейтронiв І(Q) при Q → 0. Розглядається аномальна асимптотика iнтенсивностi розсiяння, коли І(Q) рiзко зростає при Q → 0. Показано, що така поведiнка iнтенсивностi зумовлена присутнiстю випадкового поля розсiюючої густини з характерним лiнiйним розмiром, який значно перевищує обернене значення модуля Q. Встановлено, що в розглянутому випадку шукана асимптотична залежнiсть має вигляд І(Q) ∼ Q−3.

Ключові слова: малокутове розсiяння нейтронiв, класична асимптотика, аномальна асимптотика.