• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 309-313    

    Стаття

Ляхно Ю.П.

Institute for High-Energy Physics and Nuclear Structure Physics,
National Science Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”
(1, Akademicheskaya Str., Kharkiv 61108, Ukraine; e-mail: lyakhno@kipt.kharkov.ua)

Можливість виміру ваги P-станів основгого стану ядра 4He

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: На основi експериментальних даних про повнi поперечнi перерiзи переходiв iз спiном S = 1 в реакцiях 4He(γ, p)3H i 4He(γ, n)3He обговорюється можливiсть вимiру ваги P-станiв основного стану ядра 4He. В результатi аналiзу експериментальних даних було знайдено, що в межах статистичних похибок вiдношення перерiзу реакцiї в колiнеарнiй геометрiї до перерiзу електричного дипольного переходу iз спiном S = 0 при полярному куту емiсiї нуклона θN= 90 νp i νn в областi енергiй фотонiв 22 ≤ Eγ ≤ 100 MeВ не залежить вiд енергiї фотонiв. Це узгоджується з допущенням про те, що переходи iз спiном S = 1 можуть походити iз P-станiв ядра 4He. Було обчислено середнi значення величин νp i νn в цiй областi енергiй фотонiв, якi становлять νp = 0,01 ± 0,002 i νn= 0,015 ± 0,003 (похибки статистичнi).

Ключові слова: ядерні сили, few-body systems.