• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 297-308    

    Стаття

Василевський В.С., Солоха-Климчак М.Д.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України (Вул. Метрологiчна, 14б, Київ 03680; e-mail: VSVasilevsky@gmail.com)

Т-матриця в дискретному, осциляторному представленні

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено властивостi Т-матрицi для зв’язаних станiв та станiв неперервного спектра у дискретному, осциляторному представленнi. Дослiдження проводяться для модельної проблеми – частинка в полi центрального потенцiалу. Виведено систему лiнiйних рiвнянь, розв’язок яких визначає коефiцiєнти розкладу Т-матрицi по осциляторних функцiях. Ми вибрали чотири потенцiали (гаусiвський, юкавiвський, експоненцiальний та потенцiал прямокутної ями) для демонстрацiї особливостей Т-матрицi та її залежностi вiд форми потенцiалу. Ми також вивчаємо як коефiцiєнти розкладу Т-матрицi залежать вiд параметрiв осциляторного базису – осциляторної довжини та числа базисних функцiй, залучених у розрахунках.

Ключові слова: Т-матриця, осциляторний базис, розсіяння, наближення.