• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 289-296    

    Стаття

Горбар Е.В.1,2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет фiзики
(Просп. Глушкова, 4, Київ 03127)
2 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: gorbar@bitp.kiev.ua)

Кіральна асиметрія у густій намагніченій релятивістській матерії і швидкості пульсарів

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Показано, що внаслiдок слабкої взаємодiї нейтрино iз зарядженими частинками у густiй релятивiстськiй плазмi iз iндукованим за рахунок взаємодiї параметром кiрального зсуву у зовнiшньому магнiтному полi нейтрино мають асиметричний розподiл в iмпульсному просторi у рiвноважному станi. Знайдено, що вiдповiдна асиметрiя є дуже слабкою для того, щоб пояснити найвищi швидкостi пульсарiв, якi спостерiгаються. Запропоновано сценарiй для гарячих точок, який пов’язаний з топологiчним струмом або iншим механiзмом їх утворення, i аргументовано, що цей сценарiй може забезпечити генерацiю потрiбних великих швидкостей пульсарiв.

Ключові слова: густа релятивiстська матерія, магнiтне поле, швидкість пульсара.