• Українська
  • English

< | Наступний номер>

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 371-376    

    Стаття

Білоус П.В., Яценко Л.П.

Інститут фізики Національної академії наук України
(проспект Науки, 46, Київ 03028; e-mail: p.v.belous@gmail.com)

Аналіз паразитних сигналів у експерименті прямого спостереження ізомерного стану229mTh методом ядер віддачі

Розділ: Методика фізичного експерименту
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Виконано необхiдний теоретичний аналiз методу ядер вiддачi в застосуваннi до прямого спостереження iзомерного стану 229mTh. Розглядається черенковське випромiнювання, фосфоресценцiя та флуоресценцiя в кристалiчнiй пластинi, що використовується в ролi колектора ядер вiддачi. Обговорюються шляхи уникнення паразитних сигналiв для успiшного спостереження фотонiв розпаду стану 229mTh.

Ключові слова: Th-229, ядра вiддачi, ізомерний стан, γ-розпад, Черенковське випромінювання, фосфоресценція, флюросценція, фторид магнія.