• Українська
  • English
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 4
Поля та елементарні частинки

1
 
Кіральна асиметрія у густій намагніченій релятивістській матерії і швидкості пульсарів
 
Горбар Е.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.289-296
Ядра та ядерні реакції

2
 
Т-матриця в дискретному, осциляторному представленні
 
Василевський В.С., Солоха-Климчак М.Д.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.297-308

3
 
Можливість виміру ваги P-станів основгого стану ядра 4He
 
Ляхно Ю.П.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.309-314
Атоми і молекули

4
 
Аномальна малокутова асимптотика інтенсивності розсіяння нейтронів
 
Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.315-318
М'яка речовина

5
 
Дослідження впливу опромінення на процес випаровування підвішених краплин спиртів
 
Kopoбко O.B., Британ А.В., Вербінська Г.М., Гаврюшенко Д.А.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.319-325

6
 
Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем
 
Герасимов О.І., Сомов М.М.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.326-330
Тверде тіло

7
 
Рівні енергії і власні функції двовимірних електронних систем з утримуючими прямокутними потенціалами і спін-орбітальними взаємодіями у присутності магнітного поля
 
Баран А.В., Кудряшов В.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.331-

8
 
Про фазову діаграму двовимірної моделі Ізінга із дипольною взаємодією
 
Сарканич П., Головач Ю., Кенна Р.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.33?-342

9
 
Особливості діелектричної нелінійності у параелектриках
 
Воротягін І.С., Поплавко Ю.М., Фомічов Є.М.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.343-354

10
 
Частотні межі для графенового провідного каналу, зумовлені наявністю квантової ємності та кінетичної індуктивності
 
Стріха М.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.355-359
Наносистеми

11
 
Структура і спектральні властивості нових композитів на основі метал-алканоатів з наночастинками золота
 
Толочко А., Теселько П., Лящова А., Федоренко Д., Клімушева Г., Мирна Т., Асаула В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.360-366
Загальні питання теоретичної фізики

12
 
Аналітичний опис критичної поведінки тривимірного одновісного магнетика в зовнішньому полі з виділенням системи відліку
 
Козловський М.П., Пилюк І.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.367-375
Методика фізичного експерименту

13
 
Аналіз паразитних сигналів у експерименті прямого спостереження ізомерного стану 229mTh методом ядер віддачі
 
Білоус П.В., Яценко Л.П.
УФЖ 2015, Том. 60, № 4, ст.376-3??