• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 263-267    

    Стаття

Булавін Л.А.1, Храпатий С.В.1, Махлайчук В.М.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка (Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03022) 2 Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова (Вул. Дворянська, 2, Одеса 65026; e-mail: interaktiv@ukr.net)

Розрахунок константи рівноваги димерізації молекул насиченої пари важкої води

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Робота присвячена визначенню величини та температурної залежностi константи рiвноваги димеризацiї молекул насиченої пари важкої води вiдповiдно до другого вiрiального коефiцiєнта рiвняння стану. Знайдено вираз для константи рiвноваги димеризацiї молекул водяної пари, який мiстить доданки, що враховують взаємодiю мономер–мономер, мономер–димер i димер–димер. Проведено порiвняння отриманих результатiв з експериментальними даними. Показано, що у всiй областi температур константа рiвноваги димеризацiї пари важкої води перевищує константу рiвноваги димеризацiї молекул пари легкої води.

Ключові слова: константа димеризацiї, важка вода.