• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 258-262    

    Стаття

Гаєвський В.Р.

Нацiональний унiверситет водного господарства i природокористування
(Вул. Соборна 11, Рiвне 33028; e-mail: gvr63@list.ru)

Електропровідність водних розчинів вуглекислоти

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено систему CO2 + H2O зi змiнним вмiстом вiльної вуглекислоти вiд концентрацiй близьких до насичення, до атмосферної. Встановлено залежностi концентрацiй iонних компонент такої системи вiд pH. Одночасними вимiрюваннями електропровiдностi i pH показано, що внесок iонних компонент карбонатної водної системи в електропровiднiсть розчину адитивний i задовольняє закон Кольрауша з похибкою, яка не перевищує ±0,5%.

Ключові слова: воднi розчини електролiтiв, електропровiднiсть, карбонатна водна система, потенцiометричний метод.