• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 232-246    

    Стаття

Горєв В.М., Соколовський О.Й.

Днiпропетровський нацiональний унiверситет iм. Олеся Гончара
(Просп. Гагарiна, 72, Днiпропетровськ 49010; e-mail: lordjainor@gmail.com)

Гідродинамічні, кінетичні моди плазми і релаксаційне згасання плазмових коливань

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Гiдродинамiку повнiстю iонiзованої двокомпонентної електрон-iонної плазми дослiджено у випадку, коли релаксацiя температури та швидкостi компонент близька до завершення. Обговорено проблему врахування в кiнетицi плазми особливостей кулонiвської взаємодiї. Дослiдження ґрунтується на кiнетичному рiвняннi Ландау та методi Чемпена–Енскога, узагальненому на основi iдеї функцiональної гiпотези Боголюбова. Отримано нелiнiйнi гiдродинамiчнi рiвняння. Побудовано лiнеаризованi гiдродинамiчнi рiвняння i дослiджено гiдродинамiчнi та кiнетичнi моди кiнетичного рiвняння Ландау у гiдродинамiчному наближеннi. Вивчено вплив релаксацiйних процесiв на еволюцiю системи. На основi кiнетичного рiвняння Власова–Ландау дослiджено моди плазми в недисипативному гiдродинамiчному наближеннi. Деякi з них описують релаксацiйне згасання плазмових коливань, яке при малих хвильових векторах k → 0 є набагато бiльш вагоме за згасання Ландау.

Ключові слова: повнiстю iонiзована плазма, кiнетичне рiвняння Ландау, кiнетичне рiвняння Власова–Ландау, метод Чемпена–Енскога, функцiональна гiпотеза, гiдродинамiчнi моди, кiнетичнi моди, релаксацiйне згасання плазмових коливань.