• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 225-231    

    Стаття

Гомонай О.І.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88017; e-mail: alekgomonai@gmail.com)

Автоіонізаційні резонанси в спектрі трифотонної іонізації атома ітербію

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено спектр трифотонної iонiзацiї атома iтербiю в дiапазонi 16814,4– 18100,0 см−1. Поряд з резонансними максимумами, зумовленими одно- та двофотонним збудженням зв’язаних станiв, спостерiгалися максимуми, що є результатом трифотонного збудження автоiонiзацiйних станiв. Виявлено два нових непарних автоiонiзацiйних рiвня з енергiями 51866,1 см−1 та 51914,1 см−1.

Ключові слова: iтербiй, трифотонна iонiзацiя, автоiонiзацiйний рiвень.