• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 201-216    

    Стаття

Поворозник О.М.1, Василевський В.С.1

1 Iнститут ядерниих досліджень, НАН України
(Пр. Науки 47, 03680, Київ; e-mail: orestpov@kinr.kiev.ua)
2 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: VSVasilevsky@gmail.com)

Спектр резонансних станів в 6He. Експериментальний та теоретичний аналіз

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Вивчено структуру резонансних станiв в 6He експериментальними та теоретичними методами. Приведено результати експериментального дослiдження спектра трикластерного континууму 6He. Для цього залучено реакцiю 3H(α, pα)nn, яка генерується взаємодiєю альфа-частинок з тритiєм при енергiї пучка Eα = 67,2 MеВ. Теоретичний аналiз резонансної структури 6He проводиться в рамках трикластерної мiкроскопiчної моделi. Ця модель використовує гiперсферичнi гармонiки для опису динамiки вiдносного руху кластерiв. Набiр нових резонансних станiв знайдено експериментальним та теоретичним методами. Визначено енергiю, ширину та домiнуючi канали розпаду резонансiв. Отриманi результати детально порiвнюються iз результатами рiзних теоретичних моделей, а також експериментiв.

Ключові слова: 6He резонансний стан, чотири-частинкова реакція, мiкроскопiчна модель, канали розпаду.