• Українська
  • English

< | Наступний номер>

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 277-280    

    Стаття

Байматов П.Ж., Іноятов Ш.Т.

Наманганський Державний Університет (вул. Уйчинська, 316, Наманган 716019, Узбекістан; e-mail: pbaymatov@rambler.ru)

Вплив поляризації середовища на електронну енергію в квантовій точці

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Російський

Абстракт: Метод Буймiстрова–Пекара застосовано до розрахунку поляронного зсуву електронного рiвня в квантовiй точцi. З використанням параболiчної апроксимацiї конфайнмента, диференцiальне рiвняння для амплiтуди змiщень фононiв точно вирiшено методом функцiй Грiна. Порiвняно результати рiзних наближень.

Ключові слова: полярон, квантова точка, потенціал утримання, енергія основного стану, метод Буймістрова–Пекара, метод функція Гріна, наближення довільної сили зв'язку.