• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 273-276    

    Стаття

Дем’янишин Н.М.

Фiзико-механiчний iнститут iм. Г.В. Карпенка НАН України
(Вул. Наукова 5а, Львiв 79601; e-mail: nmdem@ipm.lviv.ua)

Релаксація статичної фотопружності в кристалах германату свинцю

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено релаксацiю статичної фотопружностi в сегнетоелектричних кристалах германату свинцю. Виявлено анiзотропiю амплiтуд релаксацiї, а також їх аномалiї в околi фазового переходу. Фотопружнi релаксацiї i особливостi їх температурної поведiнки пояснено в рамках п’єзокалоричного механiзму.

Ключові слова: фотопружнiсть, релаксацiя фотопружностi, сегнетоелектрики.