• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 2, стp. -    

    Стаття тільки англійською

Любинецький I.В.

Наукова лабораторія молекулярного забруднення середовища, Тихоокеанська північно-східна національна лабораторія
(Річленд, Вашингтон 99352, США; e-mail: andreandy2000@gmail.com)

Ключова роль проникливості і натхнення М.Г. Находкіна у розвитку техніки і методів растрової тунельної мікроскопії в умовах надвисокого вакууму

Розділ: Тверде тіло
Оригінал текст: Англійський

Абстракт: Я коротко наводжу нашу спiльну з М.Г. Находкiним роботу в областi растрової тунельної мiкроскопiї (РТМ), включаючи створення мiкроскопiв i застосування цiєї технiки в рiзних наукових завданнях, кориснi пояснювальнi обговорення, i спiвпрацю мiжнародного масштабу з М.Г. Находкiним i членами його наукової групи. Нашу спiвпрацю було сфокусовано на нових аспектах виготовлення та досягнення необхiдних параметрiв РТМ-датчикiв; на впливi випромiнюванням лазера на область, що дослiджується за допомогою РТМ; i нанолiтографiї на основi РТМ.

Ключові слова: поверхня, растрова тунельна мiкроскопiя.