• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 2, стp. -

  Стаття тільки англійською

Сiзов Ф.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: sizov@isp.kiev.ua)

Неохолоджувані оптоелектронні прилади на основі напівпровідника HgCdTe у широкому спектральному діапазоні

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: В статтi обговорюються результати дослiджень, якi пов’язанi з розвитком та використанням iнфрачервоних (IЧ) та суб-терагерцових (ТГц) приймачiв випромiнювання, що базуються на напiвпровiднику HgCdTe. Показано, що напiвпровiдник КРТ (кадмiй–ртуть–телур) може бути застосованим для створення “двокольорового” детектора, який працює у IЧ та суб-ТГц дiапазонах спектра.

Ключові слова: КРТ, IЧ і суб-терагерцові детектори.