• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 2, стp. -
    

    Стаття тільки англійською

Прокопенко О.В.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: Oleksandr.Prokopenko@gmail.com)

Джерела мікрохвильових сигналів на основі спінтронних магнітних наноосциляторів

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Ефект переносу спiнового моменту обертання електричним струмом (STT) є новим методом впливу на намагнiченiсть нанооб’єктiв. Цей метод дозволяє збудити мiкрохвильовi коливання намагнiченостi у шаруватих спiнтронних наноструктурах, пропускаючи крiзь них електричний струм, що може бути використане для розробки мiкрохвильових джерел сигналiв (МДС). У роботi розглянуто основнi результати щодо МДС, заснованих на STT ефектi, отриманi у Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка та закордонних партнерських установах за останнi декiлька рокiв.

Ключові слова: спіновий момент обертання, спінові обертальні наноосцилятори, мiкрохвильові джерела сигналiв