• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1266-1270    

    Стаття

Беліков А.Г., Папкович В.Г.

Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-технiчний iнститут”
НАН України
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: papkovich@kipt.kharkov.ua)

Розділення ізотопів у системі із зустрічними магнітними полями у відбитому потоці

Розділ: Методика фізичного експерименту
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Розглянуто роздiлення iзотопiв у вiдбитому пучку, який iнжектувався в систему iз зустрiчними магнiтними полями. Конфiгурацiя магнiтного поля створювалася двома кiльцями з протилежно спрямованими струмами. Чисельно розраховувався рух частинок, якi стартують зi входу системи, i потiм вiдбиваються наростаючим магнiтним полем другого кiльця. Показана можливiсть роздiлення частинок по масах у радiальному напрямку пiсля вiдбиття. Це дозволяє використовувати кiльцеве джерело iонiв, що приводить до збiльшення повного струму, тобто до збiльшення продуктивностi системи.

Ключові слова: роздiлення iзотопiв, зустрiчнi магнiтнi поля, вiдбитий потiк.