• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1245-1252    

    Стаття

Крупніцька О.М.

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
(Вул. Свєнцiцького, 1, Львiв 79011; e-mail: krupnitska@icmp.lviv.ua)

Вплив анізотропії обмінної взаємодії Гайзенберга на процес намагнічення фрустрованого ромбічного ланцюжка у сильному магнітному полі

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Розглядається спiн-1/2 антиферомагнiтна модель Гейзенберга на фрустрованому ромбiчному ланцюжку в зовнiшньому магнiтному полi, прикладеному вздовж осі x або вздовж осi z. Використовуючи ефективнi моделi, знайденi в наближеннi сильного зв’язку для випадку взаємодiї Гейзенберга з параметром анiзотропiї Δ > 1, дослiджено процес намагнiчення фрустрованого ромбiчного спiнового ланцюжка. Теорiя застосована до пояснення експериментальних даних для природного мiнералу азуриту Cu3(CO3)2(OH)2.

Ключові слова: квантовий антиферомагнетик Гейзенберга, фрустрований ромбiчний ланцюжок, азурит.