• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1220-1225    

    Стаття

Атамась Н.О, Булавін Л.А., Васил'єва Д.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Академiка Глушкова, 2/1, Київ 03127)

Температурні особливості локальної структури водних розчинів однозарядних електролітів

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: В роботi викладенi результати дослiдження впливу температури на процеси формування локальної структури нескiнченно розбавлених водних розчинiв однозарядних натрiєвих електролiтiв. Аналiз експериментальних даних показує, що при розчиненнi солей однозарядних електролiтiв у водi вiдбуваються процеси формування локальних структур. Результати виконаної роботи дозволяють зробити висновок, що данi iнших експериментальних дослiджень (нейтронна i IК спектроскопiя, експериментальнi дослiдження дiелектричної проникностi) не перебувають у протирiччi, а суттєво доповнюють одне одного.

Ключові слова:молекулярна динамiка, енергiя мiжмолекулярної взаємодiї, локальна структура, водневий зв’язок.