• Українська
  • English

<  | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1197-1211    

    Стаття

Черняк О.М.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: anchernyak@bitp.kiev.ua)

Дифузія частинок у двовимірному випадковому полі швидкостi

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На основi детального аналiзу порiвняно два пiдходи до опису дифузiї частинок у двовимiрному випадковому полi швидкостi, а саме метод декорельованих траєкторiй та наближення моментами. Розглянуто заморожену турбулентнiсть, оскiльки вона є найбiльш складним тестом для перевiрки статистичних теорiй. Результати аналiтичних наближень порiвняно з даними числового моделювання.

Ключові слова: дифузія тест-частинок, випадкове поле, числове моделювання.