• Українська
  • English

< | Наступний номер>

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1271-1272    

    Стаття

Баранський П.І. (до 90-рiччя вiд дня народження)

Розділ: Хроніка,бібліографічна інформація, персоналії
Оригінал тексту: Український

Абстракт: 11 червня 2015 року колектив Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України вiдзначив 90-ту рiчницю вiд дня народження видатного вченого в областi фiзики напiвпровiдникiв та напiвпровiдникового матерiалознавства, головного наукового спiвробiтника вiддiлу №7, доктора фiзико-математичних наук, професора Петра Iвановича Баранського. П.I. Баранський народився 11 червня 1925 року. Розпочав свiй науковий шлях аспiрантом Iнституту фiзики АН України в 1951 роцi, а потiм перейшов в Iнститут напiвпровiдникiв, де й працює з моменту його заснування. Петро Iванович впродовж майже двох десятилiть очолював науковий вiддiл i продовжує активно займатись науковою дiяльнiстю.

Ключові слова: Баранський, професор, напiвпровiдники.