• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1189-1196    

    Стаття

Корбут О.М., Кельман В.А., Жменяк Ю.В., Кленівський М.С.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород, 88017; e-mail: vkel171@gmail.com)

Емісійні властивості аргонового плазмового струменя атмосферного тиску зі збудженням бар'єрним розрядом

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Отримано плазмовий струмiнь аргону в атмосферi шляхом збудження бар’єрного розряду в капiлярнiй трубцi, крiзь яку продувався iнертний газ аргон. Детально дослiджено спектральний склад випромiнювання аргонового плазмового струменя в атмосферi, а також просторово-спектральний розподiл iнтенсивностi його випромiнювання. Показано, що спектральний склад випромiнювання сформованого плазмового струменю представлений переважно спектральними переходами атомiв аргону, кисню, а також електронно-коливними переходами першої позитивної системи молекул азоту N2(C 3u→B 3g) та переходами радикалу гiдроксилу OH(A 2+X 2).

Ключові слова:плазмовий струмiнь, бар’єрний розряд, спектр випромiнювання, просторовий розподiл випромiнювання.