• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 60, № 12
Плазма і гази

1
Емісійні властивості аргонового плазмового струменя атмосферного тиску зі збудженням бар'єрним розрядом
Корбут О.М., Кельман В.А., Жменяк Ю.В., Кленівський М.С.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1189-1196

2
Дифузія частинок у двовимірному випадковому полі швидкостi
Черняк О.М.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1197-1211
М’яка речовина

3
Частотна дисперсія діелектричної проникності і діелектричних втрат водних розчинів KCl і CsCl Залежно від параметрів стану
Одінаєв С., Махмадбеков Р.С.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1212-1219

4
Температурні особливості локальної структури водних розчинів однозарядних електролітів
Атамась Н.О, Булавін Л.А., Васил'єва Д.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1220-1225
Наносистеми

5
Комбінаційне розсіювання світла в надґратках з Ge квантовими точками
Романюк Ю.А., Яремко А.М., Джаган В.М., Юхимчук В.О.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1226-1235

6
Синтез та магнітна мікроструктура наночастинок магнієвих феритів, заміщених цинком
Остафійчук Б.К., Бушкова В.С., Мокляк В.В., Ільницький Р.В.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1236-1244
Загальні питання теоретичної фізики

7
Вплив анізотропії обмінної взаємодії Гайзенберга на процес намагнічення фрустрованого ромбічного ланцюжка у сильному магнітному полі
Крупніцька О.М.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1245-1252
Нелінійні процеси

8
Самоорганізація і фрактальність в метаболічному процесі гліколізу
Грицай В.Й.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1253-1265
Методика фізичного експерименту

9
Розділення ізотопів у системі із зустрічними магнітними полями у відбитому потоці
Беліков А.Г., Папкович В.Г.
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1266-1270
Хроніка,бібліографічна інформація, персоналії

10
Петро Іванович Баранський (до 90-рiччя вiд дня народження)
 
УФЖ 2014, Том. 60, № 12, cтp.1271-1272