• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1127-1132    

    Стаття

Данилевич О.Г.1,2

1 Iнститут Магнетизму НАН та МОН України
(Бульв. Академiка Вернадського, 36б, Київ 03142; e-mail: alek_tony@ukr.net)
2 Нацiональний технiчний унiверситет України “КПI”
(Просп. Перемоги, 37, Київ 03056)

Взаємодія пружних та спінових хвиль в феромагнетику одноосної симетрії

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український/Англійський

Абстракт: Розраховано закони дисперсiї зв’язаних магнiтопружних хвиль для основних станiв “легка вiсь” та “легка площина” феромагнетика одноосної симетрiї. Показано, що в даних основних станах не всi звуковi моди взаємодiють iз спiновим хвилями. Отриманi закони дисперсiї показують, що коефiцiєнт магнiтопружної взаємодiї залежить як вiд напрямку магнiтного моменту феромагнетика, так i вiд напрямку хвильового вектора пружних коливань. Показано, що магнiтопружна взаємодiя мiж звуковими та спiновими хвилями в одноосному феромагнетику характеризується виключно константами B44 та B66, iншi магнiтопружнi константи вiдповiдають тiльки за формування магнiтопружної щiлини у спектрi зв’язаних коливань.

Ключові слова: магнiтопружна взаємодiя, закон дисперсiї, одноосний феромагнетик, пружний модуль.