• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1116-1126    

    Стаття

Вакарчук І.О., Григорчак О.І.

Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка
(Вул. Драгоманова, 12, Львiв 79005; e-mail: chair@franko.lviv.ua)

Структурні функції багатобозонної системи із врахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На основi виразу для матрицi густини взаємодiючих бозе-частинок в координатному зображеннi iз врахуванням прямих три- i чотиричастинкових кореляцiй [I.О. Вакарчук, О.I. Григорчак, Журн. фiз. досл. 3, 3005 (2009)] були розрахованi дво-, три- i чотиричастинковi структурнi фактори рiдкого 4He в наближеннi “однiєї суми за хвильовим вектором” для широкого iнтервалу температур. В границi низьких температур отриманий вираз для двочастинкового структурного фактора переходить в уже вiдомий. В границi високих температур вирази для дво-, три- i чотиричастинкових структурних факторiв редукуються до структурних факторiв iдеального бозе-газу. Результати роботи можуть бути застосованi для розрахунку термодинамiчних функцiй рiдкого 4He i знаходження температурної залежностi швидкостi першого звуку в багатобозоннiй системi.

Ключові слова: рiдкий 4He, структурний фактор.