• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1102-1108    

    Стаття

Ковтун Ю.В., Пінос І.Б., Озеров О.М., Скибенко А.І., Скибенко Є.І., Юферов В.Б.

Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-техничний iнститут” НАНУ
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: Ykovtun@kipt.kharkov.ua)

НВЧ пристрій на основі бочкоподібного резонатора для визначення середньої густини і профіля плазмового утворення

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Наведено опис НВЧ резонаторного пристрою, призначеного для вимiрювання густини плазми. Запропоновано метод визначення функцiї радiального розподiлу густини по вимiрюванню зсуву резонансних частот двох типiв коливань. Проведенi експерименти показали, що пристрiй придатний для вимiрювання параметрiв плазми в дiапазонi густини 109–1011 см-3.

Ключові слова: НВЧ резонатор, плазма, функцiя радiального розподiлу, резонансна частота, густина.