• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1156-1164    

    Стаття

Васьківський В.І.

Департамент прикладної фiзики, Технiчний унiверситет – Софiя
(Бул. Климент Охридски, 8, Софiя 1000, Болгарiя ; e-mail: socyst@yandex.ru)

Кореляційні функції кулонівської пари

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Вперше публiкуються результати, що отриманi прямим алгебраїчним методом, для кореляцiйних функцiй двох частинок iз кулонiвською взаємодiєю. Ефективнiсть цього методу продемонстрована знаходженням в другому порядку майже всiх невiдомих матричних елементiв матриць розкладання.

Ключові слова: вторинне квантування, кулонiвське спарювання, кореляцiйнi функцiї.