• Українська
  • English

< Попередній номер | Наступний номер >

 
УФЖ 2014, Том. 60, № 11
Атоми і молекули

1
Теоретичні та експериментальні дослідження кластерів метанолу в низькотемпературних матрицях
Чернолевська Є.А., Дорошенко І.Ю., Погорелов В.Є., Васківський Є.В., Шаблінскас В., Балявічус В., Ісаєв О.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1089-1093

2
Застосування методу взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел до розрахунків спектроскопічних характеристик автоіонізаційних станів атомів Ве, Мg, Ca
Симулик В.М., Заяць Т.М., Тимчик Р.В.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1094-1101
Плазма і гази

3
НВЧ пристрій на основі бочкоподібного резонатора для визначення середньої густини і профіля плазмового утворення
Ковтун Ю.В., Пінос І.Б., Озеров О.М., Скибенко А.І., Скибенко Є.І., Юферов В.Б.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1102-1108
М'яка речовина

4
Рефрактометрія водних розчинів етанолу поблизу особливої точки контракції
Булавін Л.А., Гоцульський В.Я., Маломуж М.П., Стіранець М.В.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1109-1115

5
Структурні функції багатобозонної системи із врахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій
Вакарчук І.О., Григорчак О.І.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1116-1126
Тверде тіло

6
Взаємодія пружних та спінових хвиль в феромагнетику одноосної симетрії
Данилевич О.Г.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1127-1132
Наносистеми

7
Дослідження нових особливостей поверхні Ge(111) зі співіснуючими реконструкціями с(2X8) та 2X2 методом сканувальної тунельної мікроскопії
Горячко А., Мельник П.В., Находкін М.Г.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1133-1143

8
Про механiзм росту наноструктур на поверхнi СdI2
Болеста І.М., Ровецький І.М., Яремко З.М., Карбовник І.Д., Вельгош С.Р., Партика М.В., Глосковська Н.В., Лесівців В.М.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1144-1150

9
Радіаційні пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок при опроміненні електронами
Пінчук-Ругаль Т.М., Дмитренко О.П., Куліш М.П., Булавін Л.А., Ничипоренко О.С., Грабовський Ю.Є., Заболотний М.А., Стрельчук В.В., Ніколенко А.С., Шлапацька В.В., Ткач В.М.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1151-1155
Загальні питання теоретичної фізики

10
Кореляційні функції кулонівської пари
Васьківський В.І.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1156-1164

11
Дробова кооперативність системи з кількома станами в оточуючому середовищі
Тесленко В.І., Капітанчук О.Л.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1165-1179
Астрофізика і космологія

12
Сферично-симетричний Р/У Всесвіт, взаємодіючий з вакуумним Б–Д скалярним полем
Сінх К.П., Девро М.
УФЖ 2014, Том. 60, № 11, cтp.1180-1184

< Попередній номер | Наступний номер >