• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp. 1050-1055    

Стаття

Барилка А.Г., Балабай Р.М.

Криворiзький нацiональний унiверситет
(Просп. Гагарiна 54, Kривий Рiг 50086; e-mail: barilkaalena@gmail.com, oks_pol@cabletv.dp.ua)

Змочування графену метанолом або водою

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: український

Абстракт: Методами функцiонала електронної густини та псевдопотенцiалу iз перших принципiв отримано розподiли густини валентних електронiв та повнi енергiї для мiграцiї води (або метанолу) на вiльнiй поверхнi графену. Було встановлено, що мiграцiя молекул води та метанолу уздовж поверхнi графену вiдбувається з енергетичним рельєфом, котрому притаманнi бар’єри та ями. Зафiксована взаємодiя молекул води, що знаходяться по рiзнi боки вiд площини графену, через областi малої ймовiрностi в розподiлi електронної густини графенової площини. Спостерiгалося, що зависання молекул над графеновою площиною локально змiнювало її провiднiсть. Оцiнка енергетичних затрат пiд час поширення молекул адсорбентiв по поверхнi графену продемострувала його гiдрофобнiсть.

Ключові слова: метод функцiонала електронної густини, метод псевдопотенцiалу, графен, вода, метанол.