• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 10 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp.1077-1083    

Стаття

Пилюк І.В., Козловський М.П.

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
(Вул. Свєнцiцького, 1, Львiв 79011; e-mail: piv@icmp.lviv.ua)

Кореляційна функція та сприйнятливість ізингового магнетика в околі точки фазового переходу

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: український

Абстракт: Застосування методу колективних змiнних до вивчення поведiнки неунiверсальних характеристик тривимiрної iзингоподiбної системи в критичнiй областi проiлюстровано на прикладi кореляцiйної функцiї та сприйнятливостi. Аналiтичну процедуру для розрахунку кореляцiйної функцiї та сприйнятливостi системи розвинуто в наближеннi четвiрного розподiлу флуктуацiй параметра порядку. Показано, що асимптотика кореляцiйної функцiї на великих вiдстанях при критичнiй температурi (T = Tc) якiсно вiдрiзняється вiд випадку T ≠ Tc внаслiдок наявностi дiлянки критичного режиму для всiх мод флуктуацiй.

Ключові слова: тривимiрна iзингоподiбна система, точка фазового переходу, негаусовий розподiл, кореляцiйна функцiя, сприйнятливiсть.