• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp.1063-1076    

Стаття

Голубєва О.Н.1, Сідоров С.В.1, Бар’яхтар В.Г.2

1 Російський університет дружби народів
(Москва, Росія; e-mail: ogol2013@gmail.com)
2 Інститут магнетизма НАН України
(Бульв. Академіка Вернадського, 36, Київ 03142; e-mail: baryakhtar@gmail.com)

Чисельне моделювання процесу релаксації квантово-теплових флуктуацій

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: російський

Абстракт: Пропонується узагальнення рiвнянь квантової механiки в гiдродинамiчнiй формi шляхом введення в густину лагранжиана членiв, що враховують дифузiйну швидкiсть при нульовiй i кiнцевих температурах, а також енергiю дифузiйного тиску теплого вакууму. На цiй основi для моделi одновимiрної гiдродинамiки будується система рiвнянь, аналогiчних рiвнянням Ейлера, але з урахуванням квантових i теплових ефектiв. Вони являють собою узагальнення рiвнянь стохастичної механiки Нельсона. Чисельний аналiз поведiнки рiшень даної системи дозволяє зробити висновок про її придатнiсть для опису процесу релаксацiї квантово-теплових флуктуацiй.

Ключові слова: