• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 10 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp. 985-1006    

   
Стаття

Симулик В.М.

Вивід рівняння Дірака та діракоподібних рівнянь довільного спіну з відповідної релятивістської канонічної квантової механіки

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: англійський

Абстракт: Одержано новi релятивiстськi рiвняння руху частинок зi спiнами s = 1, s = 3/2, s = 2 та ненульовою масою. Наведено опис релятивiстської канонiчної квантової механiки для частинок довiльної маси та спiну. Знайдено зв’язок мiж релятивiстською канонiчною квантовою механiкою для частинок довiльного спiну та коварiантною локальною тео-рiєю поля. Розглянуто явно коварiантнi польовi рiвняння довiльного спiну, що слiдують з квантово-механiчних рiвнянь. Запропоновано коварiантнi локальнi польовi рiвняння для дублету частинка–античастинка спiнiв s = (1, 1), мультиплету частинка–античастинка спiнiв s = (1, 0, 1, 0), дублету частинка–античастинка спiнiв s = (3/2, 3/2), дублету частинка–античастинка спiнiв s = (2, 2), мультиплету частинка–античастинка спiнiв s = (2, 0, 2, 0) та мультиплету частинка–античастинка спiнiв s = (2, 1, 2, 1). Також запропоновано максвеллподiбнi рiвняння для бозону зi спiном s = 1 та масою m > 0.

Ключові слова: релятивістська квантова механіка, рівняння Шредінгера, рівняння Дірака, рівняння Максвела, довільний спін.