• Українська
  • English
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 10
Поля та елементарні частинки

1
PDF
only
english
 
Вивід рівняння Дірака та діракоподібних рівнянь довільного спіну з відповідної релятивістської канонічної квантової механіки
 
Симулик В.М.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.985-1006
Ядра та ядерні реакції

2
 
Дослідження розпаду 175Hf
 
Лашко А.П., Лашко Т.М., Мартинишин В.О.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1007-1012
Тверде тіло

3
 
Про ефективну масу електрона за Пендрі
 
Гоженко В.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1013-1021

4
 
Розрахунок енергії іонізації основного стану мілких донорів в Δ1-моделі зони провідності монокристалів n-Ge
 
Луньов С.В., Бурбан О.В., Назарчук П.Ф.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1022-1026

5
 
Дослідження електроміграції та дифузії в скануючій зондовій мікроскопії твердих електролітів
 
Moрозовська Г.М., Oбуховський В.В., Удод О.В., Kaлінін С.В., Целев О.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1027-1036

6
 
Дослідження рекомбінаційних параметрів сонячного кремнію методом спектроскопії поверхневої фото-ерс
 
Литовченко В.Г.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1037-1042
Наносистеми

7
 
Залежність декрементів згасання дипольних плазмових резонансів від форми металевих наночастинок
 
Томчук П.М., Бутенко Д.В
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1043-1049

8
 
Змочування графену метанолом або водою
 
Барилка А.Г., Балабай Р.М.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1050-1055

9
 
Дослідження морфології шарів p-CdHgTe структурованих ковзним опроміненням іонами срібла
 
Чалий О.В., Зайцева О.В., Чалий К.О., Храпійчук Г.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1056-1062
Загальні питання теоретичної фізики

10
PDF
only
russian
 
Чисельне моделювання процесу релаксації квантово-теплових флуктуацій
 
Голубєва О.Н., Сідоров С.В., Бар’яхтар В.Г.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1063-1076

11
 
Кореляційна функція та сприйнятливість ізингового магнетика в околі точки фазового переходу
 
Пилюк І.В., Козловський М.П.
УФЖ 2015, Том. 60, № 10, ст.1077-1083