• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 1, стp.23-32
Стаття

Балакiн Д.Ю., Птушинський Ю.Г.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: dy.balakin@gmail)

Роль утворення i термодесорбцiї оксидiв молiбдену в корозійному руйнуванні поверхні (110) Mo

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: Експериментально дослiджено адсорбцiйну взаємодiю молекул кисню з поверхнею монокристала молiбдену (110) при високих температурах. Одержано спектри термодесорбцiї та оже-електронiв для оксидiв молiбдену. Встановлено механiзм корозiйного руйнування поверхнi Мо(110). Показано, що найбiльша ймовiрнiсть утворення оксидiв при адсорбцiї кисню на поверхнi Мо(110) досягається при температурi зразка 1200 K, а подальше пiдвищення температури стимулює процес десорбцiї оксидiв, наслiдком якого є корозiя.

Ключові слова: адсорбцiя кисню, оксид молiбдену, корозiя, ТПД.