• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 1, стp.16-22
Стаття

Толочкевич Ю.М., Анiсiмов I.О., Лiтошенко Т.Є.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем
(Просп. Академiка Глушкова, 4г, Київ 03022)

Динамiка заряджених згусткiв у збудженому ними в плазмі кільватерному полі

Розділ: Плазма і гази
Мова: Українська

Абстракт: Експериментально дослiджено адсорбцiйну взаємодiю молекул кисню з поверхнею монокристала молiбдену (110) при високих температурах. Одержано спектри термодесорбцiї та оже-електронiв для оксидiв молiбдену. Встановлено механiзм корозiйного руйнування поверхнi Мо(110). Показано, що найбiльша ймовiрнiсть утворення оксидiв при адсорбцiї кисню на поверхнi Мо(110) досягається при температурi зразка 1200 K, а подальше пiдвищення температури стимулює процес десорбцiї оксидiв, наслiдком якого є корозiя.

Ключові слова: адсорбцiя кисню, оксид молiбдену, корозiя, ТПД.