• Українська
  • English
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 1

1
 
Академіку Миколі Григоровичу Находкіну 90 років
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.5-6
Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

2
 
Микола Григорович Находкін
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.7-9
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
 
Сенсор Талбота із адаптацією дифракційної ґратки до аберацій досліджуваного хвильового фронту
Поданчук Д.В., Голобородько А.О., Котов М.М., Петрів Д.А.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.10-15
Плазма і гази

4
 
Динаміка заряджених згустків у збудженому ними в плазмі кільватерному полі
Толочкевич Ю.М., Анісімов І.О., Літошенко Т.Є.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.16-22
Тверде тіло

5
 
Роль утворення і термодесорбції оксидів молібдену в корозійному руйнуванні поверхні (110) Mo
Балакін Д.Ю., Птушинський Ю.Г.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.23-32

6
 
Поведінка металевих діагностичних дзеркал із різною структурою в умовах, що імітують умови їх роботи в термоядерному реакторі ІТЕР
Войценя В.С., Бардамид О.Ф.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.33-47

7
 
Взаємодія молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою моношарами хрому та титану
Коваль І.П., Лень Ю.А., Находкін М.Г., Свішевський М.О., Яковенко М.Ю.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.48-53

8
 
Вплив внутрішньоплощинної анізотропії на величину поля критичного переходу в наногранулярних плівках з перпендикулярною анізотропією
Кулик М.М., Калита В.М., Лозенко А.Ф., Рябченко С.М., Стогнєй О.В., Ситніков А.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.54-65

9
 
Формування нанорозмірних фаз при акусто-стимульованому іонно-променевому синтезі
Литовченко В.Г., Мельник В.П., Романюк Б.М.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.66-75

10
 
Про ефективні термоелектронні катоди
Лушкін O.Є.
УФЖ 2015, Том. 60, № 1, ст.76-92