• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 9, стp. 863-873    

    Стаття

Мехрабан Х., Асаді А.

Physics Department, Semnan University
(P.O. Box 35195-363, Semnan, Iran; e-mail: hmehraban@semnan.ac.ir, amin_asadi66@yahoo.com)

Ефекти взаємодії в кінцевому стані в розпаді B0D0D0

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Розрахований ексклюзивний розпад B0 → D0*D0 методом КХД факторизацiї i методом, що враховує взаємодiю в кiнцевому станi. Розрахунок по першому методу дав заниженi результати порiвняно з експериментом, що свiдчило про необхiднiсть врахування взаємодiї в кiнцевому станi. В даному розпадi D+D−* , K+*K, ρ+π, ρ0π0, D−*sD+s, і J/ψπ0 з обмiном π), Ds(D−*s), D(D−*), D0(D0*), і K(K−*) мезонами вибранi як промiжнi стани i розраховувалися за першим методом. У другому методi результати розрахункiв залежать вiд феноменологiчного параметра η. Iнтервал змiни цього параметра вибрано вiд 0,8 до 1,6. Знайдено, що для η = 1,4 величина коефiцiєнта розгалуження узгоджується з експериментальним значенням для B0 → D0*D0 розпаду: менше 2,9 · 10−4. Нашi розрахунки по першому i другому методах дали, вiдповiдно, (0,13 ± 0,11) ·10−4 i (2,2 ± 0,08) ·10−4.

Ключові слова: B мезон, КХД факторизацiя, взаємодiя в кiнцевому станi, промiжний стан, коефiцiєнт розгалуження.