• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 9, стp. 856-862    

    Стаття

Ковальчук В.А.1, Корчин О.Ю.2

1 Нацiональний Науковий Центр “Харкiвський фiзико-технiчний iнститут”, НАН України
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: koval@kipt.kharkov.ua)
1,2 Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
(Пл. Свободи, 4, Харкiв 61022; e-mail: korchin@kipt.kharkov.ua)

Внески векторних резонансів у CP-асиметрію розпаду нейтрального B-мезона на мюон-антимюонну пару та нейтральний K*-мезон

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Обчислено внески вiд процесiв B0dK *0 (→ Kπ+) V з векторними мезонами V = ρ (770), ω(782), φ(1020), J/ψ, ψ(2S), ...  якi розпадаються на μ+μ пару у CP - асиметрiю розпаду B0dK*0 (→ K¯π++μ, iндукованого нейтральним струмом, який змiнює аромат мезонiв. При цьому для опису перехода b → sμ+μ використовується найбiльш загальна форма ефективного гамiльтонiана слабкої взаємодiї. Зроблено передбачення для CP - асиметрiї розпаду B0dK*0 (→ K¯π++μ− для стандартної моделi, а також для двох сценарiїв моделi нової фiзики. Цi результати порiвнюються з експериментальними даними колаборацiї LHCb.

Ключові слова: - мезони, CP - симетрiя, векторнi мезони, розпад, вектор-мезон домiнантнiсть.