• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 9 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 9, стp. 849-855    

    Стаття

Дяченко М.М., Новак О.П., Холодов Р.І.

Iнститут прикладної фiзики НАН України
(Вул. Петропавлiвська, 58, Суми, 40000; e-mail: dia4enkomisha@yandex.ru, novak-o-p@ukr.net, kholodovroman@yahoo.com)

Порогове резонансне двофотонне народження ee+ пари в сильному магнітному полі на найнижчі рівні Ландау

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Український

Абстракт: В роботi розглянуто процес народження електрон-позитронної пари двома фотонами в сильному магнiтному полi. Дослiджена кiнематика та знайдена загальна амплiтуда процесу з довiльною поляризацiєю частинок. Знайдено умови резонансного перебiгу реакцiї та проведено оцiнку перерiзу для випадку, коли електрон та позитрон займають найнижчi рiвнi ( le= 1, lp= 0), що задовольняють умови резонансу.

Ключові слова: електрон-позитронна пара, фотонародження, магнiтне поле, КЕД, резонанс.