• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 9
Поля та елементарні частинки

1
Порогове резонансне двофотонне народження ee+ пари в сильному магнітному полі на найнижчі рівні Ландау
Дяченко М.М., Новак О.П., Холодов Р.І.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.849-855

2
Внески векторних резонансів у CP-асиметрію розпаду нейтрального B-мезона на мюон-антимюонну пару та нейтральний K*-мезон
Ковальчук В.А., Корчин О.Ю.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.856-862
Ядра та ядерні реакції

3
Ефекти взаємодії в кінцевому стані в розпаді B0D0*D0
Мехрабан Х., Асаді А.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.863-873
Плазма і гази

4
Рівняння стану двовимірного кулонівського газу
Овечкін В.С.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.874-880
М'яка речовина

5
Розсіяння світла водними розчинами спиртів поблизу їх особливих точок
Булавін Л.А., Гоцульський В.Я., Чечко В.Є.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.881-883
Тверде тіло

6
Вплив слабкого магнітного поля на параметри терагер-цового випромінювання в околі 100 мкм гарячими носіями з p-Ge
Бондар В.М., Пилипчук О.С., Бондаренко В.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.884-887

7
Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Нормальна фаза
Стасюк І.В., Дулепа І.Р., Величко O.B.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.888-900

8
Нейтронні та оптичні дослідження багатокомпонентних кристалічних люмінофорів Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 та Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3
Самойленко С.О., Третяк Е.В., Кічанов С.Е., Шевченко Г.П., Фроловa Е.В., Козленко Д.П., Булавін Л.А., Малашкевич Г.Е., Савенко Б.Н.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.901-905
Наносистеми

9
Вплив електричного поля на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Лисенков Е.А., Клепко В.В., Голованець В.М., Демченко В.Л.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.906-914

10
Рефлектометричні дослідження нанопористих плівок з масивом наночастинок золота
Кладько В.П., Гудименко О.Й., Кривий С.Б., Литвин П.М., Каганович Е.Б., Кріщенко І.М., Манойлов Е.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.915-921

11
Резонансне підсилення інтенсивності збудження молекули в спектрі непружного розсіяння електронів завдяки взаємодії з плазмонами металевої нанооболонки
Голіней І.Ю., Оникієнко Є.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.922-931
Нелінійні процеси

12
Асимптотичні хвильові розв’язки моделі середовища з осциляторами Ван дер Поля
Даниленко В.А., Скуратівський С.І., Скуратівська І.А.
УФЖ 2014, Том. 59, № 9, стр.932-938