• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 8, стp. 764-768    

    Стаття

Коломієць В.М., Лук’янов С.В.

Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Київ 03680; e-mail: lukyanov@kinr.kiev.ua)

Дифузія на деформованій поверхні Фермі

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Розглянуто наближення дифузiї для опису процесу релаксацiї на збуренiй поверхнi Фермi у фермi-рiдинi. Встановлено залежнiсть часу релаксацiї вiд мультипольностi деформацiї поверхнi Фермi. Дослiджено часову еволюцiю нерiвноважних збуджень частинка-дiрка.

Ключові слова:  кiнетична теорiя, фермi-рiдина, наближення дифузiї, час релаксацiї, частинка–дiрка.