• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 8, стp. 755-763    

    Стаття

Сагун В.В.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03143; e-mail: v_sagun@ukr.net)

Λ-аномалія при адронному хімічному фрізауті

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У данiй роботi запропоновано новий спосiб подолання вибiркового пригнiчення виходiв Λ гiперонiв, вiдомого як Λ-аномалiя. Для вирiшення цiєї проблеми було введено додатковий радiус Λ гiперону в модель адронного резонансного газу iз мультикомпонентним вiдштовхуванням типу твердого кору. Розроблений пiдхiд дозволив високоякiсно описати вiдношення адронних множинностей, вимiряних при енергiях AGS, SPS та RHIC, iз точнiстю X2/dof = 52/55 ≃ 0,95.

Ключові слова: адроннi множинностi, вiдштовхування твердого кору, хiмiчний фрiзаут, пригнiчення дивностi.