• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 8 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 8, стp. 749-754    

    Стаття

Загладько І.

Institute for Condensed Matter Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(1, Svientsitskii Str., Lviv 79011, Ukraine; e-mail: zagladko@icmp.lviv.ua)

Взаємодія скалярних частинок через тахіонне поле: задача розсіяння

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Розглянуто взаємодiю скалярних частинок через тахiонне поле в рамках частково редукованої теорiї поля. Обчислено диференцiальний та повний перетини пружного розсiяння двох рiзних частинок, що взаємодiють через поле-посередник з уявною масою.

Ключові слова:  частково редукована теорiя поля, модель Юкави, проблема розсіяння, тахiони.