• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 8
Поля та елементарні частинки

1
Взаємодія скалярних частинок через тахіонне поле: задача розсіяння
Загладько І.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.749-754

2
Λ-аномалія при адронному хімічному фрізауті
Сагун В.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.755-763
Ядра та ядерні реакції

3
Дифузія на деформованій поверхні Фермі
Коломієць В.М., Лук’янов С.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.764-768
М'яка речовина

4
Фізичні властивості іонних рідинних систем NaF−LaF3 та NaF−NdF3 евтектичного складу
Булавін Л.А., Омельчук А.А., Файдюк Н.В., Склярчук В.М., Плевачук Ю.O., Копань В.С., Савчук Р.Н.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.769-774

5
Аномальна дифузія: аналіз траєкторії колоїдної частинки
Бродин О., Турів Т., Назаренко В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.775-780

6
Транспіраційний механізм капілярного транспорту в ксилемі рослин
Луданов К.І.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.781-786
Тверде тіло

7
Вплив тривалості спікання на мікроструктуру і електричні властивості низьковольтної варисторної кераміки на основі оксиду цинку
Ляшков А.Ю.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.787-792

8
Частоти довгохвильових фонон-поляритонів та оптичних фононів у двоатомних іонних кристалах
Ступка А.А.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.793-796

9
До теорії силових сталих багатоатомних систем у моделі сильного зв’язку (частина ІІ)
Марушко І.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.797-804
Наносистеми

10
Ріст вісмуту на Ge(111): еволюція морфології від нанокристалів до плівок
Горячко А., Щирба А., Мельник П.В., Находкін М.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.805-818

11
Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі
Маханець О.М., Кучак А.І., Гуцул В.I.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.819-825
Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

12
Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим
Литовченко В.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.826-830

13
Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок
Стріха М.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.831-840

14
Пам’яті Івана Васильовича Сименога
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 8, cтp.841-842