• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 7, стp. 663-676    

    Стаття

Ломпей Р.Р.1, Петров О.М.2

1 Faculty of Physics, Uzhgorod National University
(54, Voloshyna Str., Uzhgorod 88000, Ukraine; e-mail: rlompay@gmail.com)
2 M.V. Lomonosov Moscow State University, Sternberg Astronomical Institute
(13, Universitetskii Pr., Moscow 119992, Russia; e-mail: alex.petrov55@gmail.com)

Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: В роботi описано нещодавно розроблений авторами загальний явно загальноковарiантний формалiзм для побудови законiв збереження та величин, що зберiгаються, в довiльних метричних теорiях гравiтацiї з крученням.

Ключові слова: diffeomorphic invariance, явний коварiант, диференціальні тотожності, закони збереження, stress-energy-momentum tensors, спінові тензори, метрична теорія з крученням, гравітація, геометрія Рімана-Картана.