• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 7
Поля та елементарні частинки

1
Феноменологічна ренормалізаційна група та кластерне наближення
Борисенко О., Челноков В., Кушнір В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.655-662

2
Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням
Ломпей Р.Р., Петров О.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.663-676
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Однофотонне розсіяння системою N атомів: застосування до одно- та двомодового резонатора
Сіжук А.С.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.677-688
М'яка речовина

4
Особливості встановлення рівноважного стану в розбавлених водних розчинах гліцерину
Булавін Л.А., Гоцульський В.Я., Чечко В.Є.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.689-695
Тверде тіло

5
Генерація щілини у вейлівських напівметалах з локальною чотирьохферміонною взаємодією
Сухачов П.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.696-705

6
Механізми розсіювання носіїв заряду у термоелектричному PbTe:Sb
Фреїк Д.М., Мудрий С.І., Горічок І.В., Дзумедзей Р.О., Криницький О.С., Люба Т.С.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.706-711

7
Дослідження розповсюдження температурних профілів в нестехіометричних плівках SiOx при лазерному відпалі
Гаврилюк О.О., Семчук О.Ю., Стеблова О.В., Євтух А.А., Федоренко Л.Л.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.712-718

8
Теорема про диференціювання енергії багатоатомної системи по координатах атомів (частина І)
Марушко І.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.719-720

9
Ефекти просторового переносу носіїв заряду в гетероструктурах n-AlGaAs/GaAs з дельта-шарами домішки в бар’єрах
Вайнберг В.В., Пилипчук О.С., Порошин В.М., Сарбей О.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.721-725
Наносистеми

10
Активація каталітичних властивостей нанокластерів металів
Балабай Р.М., Горбанюк Т.І., Литовченко В.Г., Чернікова О.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.726-731
Загальні питання теоретичної фізики

11
Продукування ентропії в процесі дифузії в плоскопаралельній порі у випадку розчину Скетчарда−Хамера
Гаврюшенко Д.А., Kopoбко O.B., Сисоєв В.М., Черевко К.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.732-736

12
Модифікація методу вибірки Майера для розрахунку віріальних коефіцієнтів вищих порядків
Ушкац М.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 7, cтp.737-742