• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 6, стp.     

    Стаття

Келемен В.І., Довганич М.М., Ремета Є.Ю.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88017; e-mail: vlad.kelemen@gmail.com, remetov@inbox.ru)

Потенціальне розсіювання електрона на атомі фосфору

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Вперше теоретично дослiджено пружне розсiювання електронiв на атомах фосфору в областi енергiй зiткнень 0,01–200 еВ. Iнтегральнi i диференцiальнi перерiзи розраховано у спiн-поляризованому наближеннi безпараметричного дiйсного оптичного потенцiалу. Повна та спiновi електроннi густини, електростатичний i спiновi обмiннi i кореляцiйно-поляризацiйнi потенцiали атома фосфору знайдено у наближеннi локальної спiнової густини теорiї функцiонала густини. Застосовуючи рiзнi наближення детально вивчено особливостi низькоенергетичної, до 10 еВ, поведiнки iнтегральних перерiзiв, якi порiвняно з даними для сусiднiх атомiв сiрки, хлору та аргону. Спiнова обмiнна асиметрiя розсiювання електронiв на атомi фосфору, з напiвзаповненою валентною 3p3-пiдоболонкою, дослiджена з врахуванням залежностi вiд спiну обмiнної та поляризацiйної взаємодiй.

Ключові слова: оптичний потенцiал, спiн-поляризований, асиметрiя, диференцiальний перерiз, iнтегральний перерiз, фазовий зсув, парцiальний перерiз, критичний мiнiмум, мiнiмум Рамзауера–Таунсенда.